• January 6, 2016
 • How do you evaluate Melissa’s developement during the past year?
  The most important task for our team in the beginning of 2015 was to prapare the end product and to start delivering to our clients. This came true in July, the first batch was sold in just a month. I cannot describe the feeling of watching your idea turn into reality.

  A couple of months ago the conpany got half a million Euro investment for developement in other markets. What did change for that time?
  We grew our team, we invested in marketing

  Кои са следващите пазари, към които е ориентирана компанията?
  Не бих искал да изброявам всяка страна отделно. Радваме се на всеки нов дистрибутор и партньор. В момента сме се съсредоточили върху европейския пазар, но водим преговори и с потенциални партньори извън нашия континент.

  Какви са плановете за Мелиса през 2016г.?
  Като за начало плановете са да продължим да търсим нови партньори и да направим компанията разпознаваема, както в България, така и в чужбина. Освен това подготвяме и нови продукти, подобни на съществуващата Мелиса за климатици.

  Какви ще бъдат новите продукти?
  В момента работим по два нови продукта – за бойлери и за радиатори. Като цяло искаме да се фокусираме върху умен контрол на климата у дома.

  Постепенно от успешен стартъп Мелиса се превръща в сериозен бизнес. Каква ще бъде политиката и мисията на компанията от тук нататък?
  Както знаете, освен, че предоставя комфорт, Мелиса помага и в пестенето на енергия. Голяма част от електричеството, което ползвате всеки месец отива за климатика. Чрез определен режим на работа, тази енергия може да се намали. С Мелиса всичко става много лесно, защото тя го прави вместо Вас.
  Това вероятно няма да спаси света, но е едно добро начало. Вярвам, че всяко малко действие може да помогне да запазим природата. За това и се наехме да засадим по едно дръвче за всяка закупена Мелиса през декември. Малко действие е, но може да бъде от голямо значение. Нямам търпение да дойде пролетта, за да можем да осъществим плана си.

  (Снимка: Юлия Лазарова)

  You May Also Like to Read

  Find Us On Instagram

  Follow